...

KsK-Berichten 01 - 10 januari 2023

Beste Allemaal,Dit is alweer de eerste KsK-Berichten van het nieuwe jaar. Waar blijft de tijd… En deze keer is het eentje met veel én belangrijk nieuws. Daarom houden we de inleiding kort, snel naar de informatie..!In deze KsK-BerichtenSamenvoegen maandagmiddagen nieuwe seizoen, Expositie Kerkje Krommeniedijk - nieuwe informatie, Datum van de Algemene Leden Vergadering is bekend, Voorjaarsexpositie datum en informatie, Docenten exposeren, In de bijlage het Schema Atelier (tijden, docenten, cursussen en workshops), Samenvoegen maandagmiddagen nieuwe seizoenVoor wie niet precies weet wat er op maandagmiddag in het Atelier gebeurt; dan zijn afwisselend - om de week - de modelgroep en de portretgroep aan het werk. Begin van het nieuwe seizoen hebben we als proef voor één seizoen, de beide groepen samengevoegd.Deze samenvoeging was ingegeven door1- een gering aantal deelnemers op beide middagen en2- een middel om de kosten voor de modellen over een groter aantal deelnemers te verdelen en3- iedereen van de begeleiding van een ervaren docent te laten profiteren.Nu blijkt - nog voor de daadwerkelijke start - een aantal deelnemers niet te willen meebetalen aan de modelkosten en geen behoefte te hebben aan lessen portret of model van Stella. Daarmee constateren we dat er geen steun is voor dit plan. We draaien het daarom per ingang van direct terug naar de situatie zoals die was.Expositie Kerkje Krommeniedijk - nieuwe informatieDe expositie in Krommeniedijk start op zondag 22 januari. Het inleveren van je schilderijen hiervoor kan tot de vrijdag ervoor; dus tot de 20e januari.De schilderijen mogen in het Atelier op de put worden gezet, wij zorgen voor transport naar het kerkje en het ophangen. Je mag meer dan 1 schilderij inleveren, maar hou er rekening mee dat de samenstelling van de schilderijen aan de wanden van het kerkje niet alleen door ons wordt gedaan, de keuze van de schilderijen gaat in overleg met de mensen van de kerk. Het kan dus zijn dat je schilderij deze keer niet meedoet.Voor het inleveren dien je te zorgen dat er een deugdelijk ophangsysteem aan je schilderij zit. En zorg voor een briefje bij je schilderij met je naam.Datum van de Algemene Leden Vergadering is bekendOp uitdrukkelijk verzoek van de leden in de afgelopen ALV houden we de Algemene Leden Vergadering dit jaar overdag en op een zaterdagmiddag, zodat alle leden kunnen komen. We hebben hiervoor 25 februari 2023 gekozen. Aanvang 15u00 en het Atelier is vanaf 14u30 open.Punten voor de agenda dienen - tot een week van te voren - schriftelijk ingediend te worden, Kandidaten voor de bestuursfunctie van voorzitter of secretaris dienen ook tot een week van te voren aan het bestuur gemeld te worden.Als je overweegt om deel te nemen aan het bestuur van onze vereniging, wees er dan van overtuigd dat je niet in het diepe wordt gegooid. Je krijgt hulp bij de start en kunt altijd even terugvallen op de oude bestuursleden. Dat je mee wil doen is belangrijker dan ervaring, die komt vanzelf!, Voorjaarsexpositie datum en informatieDit jaar hebben we geen thema voor de werken die bij de Voorjaarsexpositie worden getoond. Iedereen mag twee vrije werken inleveren. De expositie wordt weer ingericht door leden van de expositiecommissie en de uiteindelijke inrichting wordt door een van onze professionele docenten beoordeeld en gefiatteerd.De expositie is van vrijdagavond 14 april (opening) tot en met zondag 16 april. Het Atelier is vanaf de dinsdag na de Pasen (11 april) tot en met de maandagmorgen 17 april gesloten.De inleverdata voor de keramiek en schilderijen worden bekend gemaakt wanneer we daar meer informatie over hebben.Docenten exposerenZaterdag 14 januari is de officiële opening van de expositie met een ambachtelijk Zaanse markt en muziek bij Artzaanstad en onze docent Ed Oosterhoorn is daarbij.Artzaanstad - op het Hembrugterrein - geeft 6 steengoede kunstenaars van eigen bodem een podium met de expositie ’De Zaanse Connectie’: Sabin Kech, Jarik Jongman, Peter de Lange, Aron Kroes, Ed Oosterhoorn en Studio Uiterwaal Kroes.Kom jij ook langs? Iedereen is welkom!Aanvang: 14u30Opening: 15u00Kosten entree: gratisBijlage Schema AtelierIn de bijlage tref je het schema aan zoals dat in het Atelier hangt met docenten, openingstijden, cursussen en workshops.Lijstje met data14 januari opening expositie Ed Oosterhoorn Hembrugterrein ArtZaanstad, 20 januari laatste dag inleveren werk expositie Krommeniedijk, 22 januari expositie kerkje Krommeniedijk, 18 februari sluitingsdatum indienen agendapunten ALV en kandidaten bestuur, 25 februari Algemene Leden Vergadering, 11 april tot en met 17 april ‘s morgens Atelier gesloten voor opbouw en afbreken Voorjaars expositie, 14 april opening Voorjaarsexpositie, 15 en 16 april Voorjaarsexpositie, Dat was het weer!

...

KsK-Berichten 24 - 30 December 2022

Beste Allemaal,Van onze Voorzitter…Gelukkig Nieuwjaar!Voor zover ik mij herinneren kan ontvingen onze leden niet eerder op deze manier een nieuwjaarsgroet van het KSK-bestuur. Dit keer dus wel. Enerzijds omdat de  nieuwjaarsreceptie is afgeschaft en wij jullie toch gezondheid en geluk in 2023 toe willen wensen en ook vanwege de uitzonderlijke situatie die zich komend jaar voor de KSK aandient.Met ingang van de komende Ledenvergadering zal het bestuur namelijk nog maar uit één persoon bestaan namelijk penningmeester Rob Goet. Hij en ik hebben sinds 2019 telkens onze zittingsperiode met een jaar verlengd. Maar voor mij geldt dat ik dit niet nog eens ga doen. Na jaren het voorzitterschap van de activiteitencommissie, het vice-voorzitterschap en  vanaf 2015 het voorzitterschap  te hebben bekleed, is het voor mij tijd om ermee te stoppen.Voor Jaap Klaver geldt hetzelfde. Hij trad vier jaar geleden aan voor één termijn van 4 jaar. Die  is voorbij en wordt niet verlengd.Gelukkig zal Ger Vos de contacten met docenten blijven onderhouden, zorgen Fred Hoes en Ger voor het bakken en floreert de Kinderclub dankzij Hanneke de Vries, Heleen v.d. Broek, Gon Vermeulen en Anita Zwart. Ook is Gerda Krokké onlangs aangetreden als voorzitter van de expositiecommissie.Goede naast verontrustende vooruitzichten voor de KSK. Hopelijk staan er uit eigen gelederen mensen op die bestuurstaken op zich nemen. Een hartenkreet die in de voorbije jaren al tot vervelendst heeft geklonken.Met vriendelijke groet,Paul Cohen,Voorzitter

...

KsK-Berichten 23 - 10 december 2022

Beste Allemaal,Het is bijna zover. Vrijdag de 16e is de Kerstbijeenkomst vanaf 15u00 in ons Atelier. Het Atelier is dan versierd en we drinken een glaasje en eten een hapje. En dan is het Atelier dicht gedurende de Kerst en Oud- en Nieuwjaar. Het Atelier is op 2 januari weer open voor de leden. Samenvoegen Portret- en Modelgroep op de maandagmiddag in 2023Het aantal deelnemers aan de portretgroep, en recent ook aan de modelgroep, blijft een beetje achter bij de verwachtingen. Inmiddels kregen we ook signalen dat een docent bij een aantal portretgroep-tekenaars gewenst is. Dit is de reden dat Ger Vos en ik de afgelopen weken samen gekeken hebben naar oplossingen en mogelijkheden voor de huidige, matig bezochte, maandagmiddagen. De portretgroep dunde erg uit en had sinds het vertrek van Winnie geen “docent” meer. Uiteraard helpen de leden elkaar onderling, maar dat is toch anders dan begeleiding van een docent. De modelgroep startte dit seizoen met veel minder deelnemers dan eigenlijk gewenst is. (De deelnemers betalen nl. zelf de modelkosten; hoe minder deelnemers, hoe hoger de modelkosten).In overleg met Stella en een aantal deelnemers is het volgende plan bedacht. We voegen de portretgroep en de modelgroep volgend seizoen samen. Stella geeft 6x les (zoals dat nu ook gebeurt) en behandelt in deze lessen zowel portret- als modeltekenen. Er is zelfs een mogelijkheid om met klei (werken op de bok) deel te nemen aan deze lessen. De andere maandagmiddagen - zonder Stella - staan ook open voor de model- en portrettekenaars en de boetserende leden. Op deze dagen kunnen de deelnemers zelf 6x iemand van de kring of daarbuiten vragen om portret of model te zitten. Het lijkt Stella leuk om ook de boetserende leden te ontvangen en ook met hen aan de slag te gaan om met de korte poses van de modellen, ook verantwoorde mensfiguren te maken (torso’s, koppen, enz). KostenDe deelnemers aan de modelgroep droegen per seizoen €20,- bij en betaalden nog een keer bij als dit bedrag onvoldoende bleek. Dit gaat veranderen:Deelnemen aan de maandagmiddagen kost nu €25,- per seizoen. Dat betaal je bij inschrijving. Hiervoor krijgt elke deelnemer dan 12 x Atelierruimte, 6x een docent en 6x een model.Er komt binnenkort een nieuwe intekenlijst in het Atelier te hangen.Lijstje met datazaterdag 10 december Kerstviering van HGC in ons Atelier, sluiting Atelier van 16 december 13u00 tot maandag 2 januari 2023 , DATUM EN TIJD VERZET - vrijdag 16 december om 15u00 Kerstviering in het Atelier tot 17u30, zondagmiddag 22 januari 2023 om 14u00 workshop muurschilderen in atelier Noordervaartdijk 2, 1562 PS Krommenie. , Dat was het weer. Fijne Feestdagen gewenst!

...

KsK-Berichten 21 - 22 november 2022

Beste Allemaal,We hebben geluisterd naar de signalen die uit onze vereniging klonken. Een Kerst-broodmaaltijd op vrijdag 23 december, net voor de Kerst, géén goed idee! Gelukkig hebben we nog even voor het zover is en kunnen we het herstellen.We hebben de maaltijd geschrapt en er een gezellig samenzijn van gemaakt op vrijdagmiddag 16 december van 15u00 tot 17u30. We doen een drankje en een hapje en iedereen is weer op tijd thuis.De lijst voor de 23e blijft gewoon in het Atelier hangen. We passen alleen de datum aan. Zet je naam erbij. We maken het gezellig!En verder:Nieuwe bestuursleden gezocht, Wisselen van dagdeel (nogmaals), Lijstje met data, Nieuwe bestuursleden gezochtZoals in elke vereniging wisselt een bestuur om de paar jaar. En zoals in elke vereniging zijn er dan andere leden weer bereid om een paar jaar in het bestuur deel te nemen. Dit speelt komende Algemene Leden Vergadering ook bij de Krommenieër Schilderskring. Paul Cohen stopt na 12 jaar als voorzitter en Jaap heeft aangekondigd dat hij dit voorjaar bij de ALV ook zijn functie van secretaris niet verlengt. Fred Hoes bezocht als lid de bestuursvergaderingen, maar ook Fred stopt daarmee.OPROEP: Lijkt het je leuk om de vergaderingen te bezoeken, doe dat gerust. Ze zijn openbaar en belangstelling voor de vergaderingen wordt heel erg op prijs gesteld. En wil je nog wat verder gaan, en lijkt een bestuursfunctie je wel iets, neem dan contact op. We hebben dringend nieuwe bestuursleden nodig. Je wordt niet gelijk in het diepe gegooid, we helpen nieuwe bestuursleden altijd eerst op weg.Wisselen van dagdeel (nogmaals)Je moet het gewoon een keer doen. En als je het alleen een beetje eng vindt, vraag iemand mee. Het is namelijk erg leuk! Er zijn inmiddels al een aantal leden die een keer van dagdeel hebben gewisseld. Dat is natuurlijk spannend, maar ze waren wel enthousiast. En het was heel erg leuk om op die manier de nieuwe docenten te leren kennen. We nodigen daarom iedereen nog een keer uit om dat een keer te doen en een keer aan te schuiven bij een docent die op dat moment lesgeeft op zijn of haar vaste dagdeel. Leerzaam en je leert ook de andere leden een beetje beter kennen. Zo kan het dus zomaar voorkomen dat er iemand bij “jullie” dagdeel komt binnenwippen voor een keer. Leuk! Heet ze van harte welkom, er kan altijd wel iemand bij. We schuiven gewoon een beetje in.Lijstje met data:7 december laatste les Kinderclub start 11 januari 2023, 10 december Kerstviering van HGC in ons Atelier, sluiting Atelier van 16 december 13u00 tot maandag 2 januari 2023, DATUM EN TIJD VERZET - vrijdag 16 december om 15u00 Kerstviering in het Atelier tot 17u30, zondagmiddag 22 januari 2023 om 14u00 workshop muurschilderen in atelier Noordervaartdijk 2, 1562 PS Krommenie., Dat was het weer!

...

LAATSTE NIEUWS

LAATSTE NIEUWS22-11-2022 - DATUM VERZETWe hebben geluisterd naar de signalen die uit onze vereniging klonken. Een Kerst-broodmaaltijd op vrijdag 23 december, net voor de Kerst, géén goed idee! Gelukkig hebben we nog even voor het zover is en kunnen we het herstellen.We hebben de maaltijd geschrapt en er een gezellig samenzijn van gemaakt op vrijdagmiddag 16 december van 15u00 tot 17u30. We doen een drankje en een hapje en iedereen is weer op tijd thuis.De lijst voor de 23e blijft gewoon in het Atelier hangen. We passen alleen de datum aan. Zet je naam erbij. We maken er met elkaar een gezellige bijeenkomst van!