...

Nieuwsbrief 11, 28 november 2023

In deze KSK-berichten: de december bijeenkomst!Noem het een kerstbijeenkomst, een winterbijeenkomst of wat dan ook: in ieder geval zorgen we dat er op 15 december 2023 een bijeenkomst is met een hapje en drankje. Even bijpraten, het was een roerig jaar, en even ontspannen ook. Starttijd 15:00 uur. Graag horen we hoeveel mensen er van plan zijn te komen. Dit laatste in verband met de inkoop. Jammer als we veel hapjes moeten weggooien, maar net zo jammer als er niet genoeg is!Er komt een lijst in het atelier waarop je je naam kunt zetten als je van plan bent te komen. Mocht je niet in de gelegenheid zijn naar het atelier te komen voor 15 december: stuur dan even een mailtje terug. Dan zet ik je naam op de lijst. Hoop zo veel mogelijk van jullie te zien!

...

Nieuwsbrief 10, 10 augustus 2023

Beste mensen, deze KSK-berichten gaat over de volgende vier dingen:- De schoonmaakweek- Open dag monumentendag- De KSK- berichten zelf- BestuursvergaderingDe schoonmaakweek: De laatste week van augustus (vanaf 28 augustus) gebruiken wij voor het schoonmaken en opruimen van het atelier. Ook worden zo nodig reparaties uitgevoerd. Er hangt een intekenlijst in het atelier voor mensen die een handje willen komen helpen. Graag ook aangeven op welk dagdeel (of dagdelen) je wilt helpen.Het atelier is daarom deze week dicht.Open dag monumentendag: Op zaterdag 9 september zijn we juist wel open. Dit in verband met monumentendag. Het is natuurlijk leuk als er dan mensen komen om te schilderen of te keramieken, Gewoon aanwezig zijn om gasten te woord te staan wordt ook gewaardeerd. Open vanaf ongeveer 11 uur, tot hoe laat precies hangt een beetje af van de aanloop.De KSK-berichten zelf: Van verschillende kanten hoor ik dat de verzending van de KSK-berichten de laatste tijd niet helemaal goed gaat. Sommigen krijgen ze niet, andere juist twee keer. Dat is niet ideaal. Excuses en ik hoop dat het dit keer beter gaat.Bestuursvergadering: Onze bestuursvergaderingen zijn in principe voor alle leden toegankelijk om bij te wonen. Daarom hierbij de agenda van de komende bestuursvergadering, die is op 14 augustus aanstaande om 2 uur ’s middags bij de KSK. Agenda:OpeningNotulen vorige vergaderingInkomende postFinanciënPlanning voor eerste helft winterprogramma, met aandacht voor het portret- en modeltekenen en het plannen van workshops en cursussenSchoonmaakweekRondvraagSluitingNamens de Krommenieër Schilderskring Met vriendelijke groeten, Heleen van den Broek, secretaris

...

Nieuwsbrief 09, 1 augustus 2023

Beste allemaal, het heeft even geduurd, maar daar zijn we weer.Deze KSK-berichten gaan over: de bestuurswissel en is tevens een oproep voor vrijwilligers om zich te melden voor .....Het bestuurZoals tijdens de algemene ledenvergadering in februari 2023 besproken, is het oude bestuur, bestaande uit Paul Cohen, Jaap Klaver en Rob Goet afgetreden. Dat leidde bijna tot een crisis, waarin zelfs over opheffing van onze vereniging werd gesproken. Zover is het gelukkig niet gekomen. Tijdens de algemene ledenvergadering werden vijf mensen voorgesteld die bereid waren de taken op zich te nemen.Daarna is tijdens een vergadering van het oude en nieuwe bestuur samen een voorzitter gekozen. Volgens de statuten heeft de algemene ledenvergadering het recht een nieuwe voorzitter te kiezen. Nu dat niet gebeurd is, heeft het bestuur dit zelf gedaan. Uiteraard kan tijdens de volgende ledenvergadering (in het voorjaar van 2024) een voorzitter gekozen worden.Nu eerst even voorstellen: De voorzitter: Hallo, ik ben Monique van Vliet, een creatieve duizendpoot en al jaren woonachtig in Krommenie. Van één van de leden gehoord dat bij de Krommenieër Schilders Kring ook een afdeling keramiek is. Daar ben ik tegenwoordig op maandagochtend en donderdagavond vaak te vinden in het atelier. Nog niet lang lid zijnde horen dat er een nieuw bestuur moet komen anders…… Zal ik dat kunnen? Ja zeggen mensen die mij kennen. De tijd zal het leren, ik ga in ieder geval mijn best doen. Schroom niet om mij te benaderen als er vragen of wensen zijn.De penningmeester: Ik ben Petra Biere, al mijn hele leven woonachtig in de Zaanstreek en de meeste tijd in Zaandam.Ik ben lid van KSK’80 sinds november 2019 en schilder op de dinsdagavond met veel plezier.Verder maak ik in de zomer (buiten) beeldjes van speksteen en het hele jaar ga ik er op uit om waterspiegelingte fotograferen. Dus genoeg leuke dingen om te doen.N.a.v. de oproep vorig jaar m.b.t. nieuwe bestuursleden voelde ik mij geroepen mij daarvoor op te geven en ga ik het stokje overnemen van Rob Goet als nieuwe penningmeester.De secretaris:Ik ben Heleen van den Broek, sinds ruim 4 jaar lid van de KSK. Ik schilder graag en ben meestal bij de KSK te vinden op dinsdagavond en zo veel als mijn werk mij toelaat ook bij het buitenschilderen. Verder ben ik samen met Hanneke Arts en Anita Zwart verantwoordelijk voor de Kinderclub van de KSK.Algemeen bestuurslid Ger Vos:Ik ben nu ruim 3 jaar lid en heb in het najaar 2020 de organisatie van cursussen, workshops en planning docenten van Gerda overgenomen. Immers in het verenigingsleven moet je de dingen met/voor elkaar doen en heb me daarom voor een bestuursfunctie beschikbaar gesteld. Ik ben bij Keramiek gekomen omdat ik van nieuwe dingen ontdekken houd en geen ervaring had met glazuur. Beeldhouwen en met klei beelden maken heb ik vele jaren gedaan. Schilderen vind ik ook leuk om te doen, midden jaren 70 van Arnold Detz geleerd, maar heeft nu minder prioriteit.Algemeen bestuurslid Kees de Jong:Ik ben bijna tien jaar lid van de KSK. Ik doe zowel een schilderen en keramiek. Verder geef ik regelmatig cursussen pastel.NB VeranderingenVoor alle leden: een bestuurswissel betekent ook dat er soms dingen veranderen. Als je het met sommige veranderingen niet eens bent, of er vragen over hebt, benader ons gerust. Dan kunnen we erover praten. Dat is voor iedereen prettiger dan dat we "in de wandelgangen" horen dat mensen niet tevreden zijn. Dat is natuurlijk nooit onze bedoeling, dus wees alsjeblieft open over eventuele problemen of probleempjes. Vrijwilligers gezochtWe zoeken vrijwilligers voor de Schoonmaakweek van 28 augustus tot en met 1 september. Er komt een intekenlijst in het atelier te hangen, dus als je een dagdeel mee wilt werken: heel graag! Ter zijner tijd wordt er nog meer bekend over wat we precies gaan doen, maar hulp is zeker nodig!

...

KSK Berichten 08 - 17 mei 2023

Dag allemaal,  In deze KSK-berichten gaat het over de zomer! We gaan weer buitenschilderen én we blijven (gedeeltelijk) open.   Buitenschilderen Ja, we gaan weer buitenschilderen. Dank aan de mensen die ideeën voor locaties hebben opgegeven.  We beginnen op dinsdag 6 juni en gaan door tot eind augustus.  Er komt nog een lijst waarop staat op welke data we waar heengaan, maar nog niet alles ligt nu vast. Wel weten we wat we op 6 juni gaan doen: we gaan naar de Fred Waltonlaan in Krommenie. Dit is een zijstraat van de Badhuislaan, en er staan mooie huizen en prachtige bomen.  We spreken niet meer ’s ochtends af bij de KSK, we ontmoeten elkaar om 10 uur op de locatie, de eerste keer dus de Fred Waltonlaan. Wel gaan we na het schilderen naar de KSK, om werk te bespreken en voor een hapje en drankje. Om half 3 ’s middags gaan we richting de KSK.  Let op: nu we geen activiteitencommissie hebben op het moment kunnen we niet van te voren de locaties checken en kijken of er een toilet in de buurt is. Nu is de Fred Waltonlaan niet zo ver van de KSK af, dus voor de eerste keer verwacht ik dat dit geen probleem zal zijn.  We hebben voor het organiseren van het buitenschilderen nog wel wat hulp nodig. We willen dat het werk goed verdeeld is, zodat niet steeds dezelfde mensen hapjes en drankjes moeten regelen en voor de afwas opdraaien. In het atelier hangt een intekenlijst waar je kunt opschrijven op welke dinsdag je deze zomer hierbij wilt helpen. We hebben graag twee mensen per dinsdag die dit verzorgen. Zo leuk zijn als alle buitenschilderaars hier een keer bij kunnen helpen.    Het atelier blijft open deze zomer Deze zomer blijft het atelier ook open. We blijven open op:  - maandagochtend - dinsdagmiddag - dinsdagavond - donderdagavond - vrijdagochtend.  Alleen de vrijdagochtend is nog even onder voorbehoud. Mocht de vrijdagochtend niet open blijven dan volgt daarvan nog bericht.    Andere zaken: We weten dat er bij veel mensen vragen leven over het bestuur, zit er nu al een nieuw bestuur en zo ja, wie zijn dat dan allemaal? In de volgende KSK-berichten hierover meer. 

...

KSK - Berichten 07 - 28 april 2023

Beste allemaal,Hierbij een nieuwe KSK-berichten. Deze gaat over:- zomeractiviteiten- exposities- contributie- workshops- bestuursvergaderingenZomeractiviteitenVerschillende mensen hebben laten weten dat ze weer graag willen buiten schilderen komende zomer. Dat willen wij ook graag, maar we hebben wel jullie hulp nodig hierbij.In het atelier hangt een lijst waar mensen ideeën kunnen opschrijven voor mogelijke locaties. Tot nu toe staat er één locatie op, De Hoep in Bakkum. Als mensen andere goede plekken weten, geef het door graag. En al mensen willen helpen met het organiseren daarvan, graag!Ander punt met betrekking tot de zomer: blijven we open of niet? Dat is nog niet besloten, maar we horen graag jullie mening.ExpositiesZoals al eerder bericht, er is de mogelijkheid tot exposeren in de bibliotheek van Krommenie. Er zijn nog een paar plaatsen, maar je moet er snel bij zijn, want we moeten het werk inleveren op 3 mei aanstaande. Dat is al heel snel.In de Poelboerderij exposeert vanaf 4 mei aanstaande Annie Harsveld-Leeuwerink. De expositie duurt tot 21 juni 2023. Openingstijden: donderdag tot en met zondag, van 10.00 tot 16.00 uur. In het kerkje van Krommeniedijk exposeert Daniël Haans in mei en juni.ContributieBij de laatste algemene ledenvergadering is besloten per 1 april van dit jaar te verhogen van 15 euro per maand naar 17 1/2 euro. Niet iedereen heeft daaraan gedacht blijkbaar. Tip: voor de mensen die het automatisch laten overschrijven: deze wijziging moet je zelf regelen. De KSK kan dat niet doen. WorkshopsOp 13 mei aanstaande is er een workshop keramiek. We gaan hier meer leren over het werken met glazuur. Belangstellenden kunnen zich nog opgeven, er hangt een lijst in het atelier met meer informatie. Voor de schilders onder ons: ook jullie kunnen natuurlijk ideeën aandragen voor workshops! Dan zullen we kijken wat er mogelijk is. BestuursvergaderingenIn principe zijn bestuursvergadering ook toegankelijk voor geïnteresseerde leden. Daarom hierbij de datum voor de eerstvolgende bestuursvergadering: dat is 11 mei aanstaande, om 14:30 bij de KSK. Einde bericht.

...

KsK - Berichten 06 - 28 februari 2023

Beste Allemaal,Afgelopen zaterdagmiddag hielden we onze algemene leden vergadering (ALV). De opkomst was met 45 leden erg goed. En er zijn belangrijke zaken besproken en besloten. Er zijn nieuwe bestuursleden aangetreden, dat is mooi want nu hoeven we niet tot stoppen van de KsK over te gaan. En het oude bestuur blijft demissionair tot de nieuwe ploeg is ingewerkt en alle taken zijn verdeeld. Verder zijn er ook beslissingen genomen over het Huishoudelijk reglement (HH-reglement) en de contributie.En verder in deze KsK-Berichten:Contributieverhoging, HH-reglement, Fotoservice van Marye, Contributieverhoging, De ALV is met algemene stemmen akkoord gegaan met een contributieverhoging van €2,50 per maand. De hoogte van de contributie stijgt daarmee van €15,-- naar €17,50 per maand.De penningmeester vraagt om de contributie per kwartaal over te maken (dat is dus één keer per drie maanden). De kwartaal contributie stijgt daarmee van €45,-- naar €52,50.En omdat bijna iedereen al per kwartaal zijn/haar contributie overmaakt, gaat de nieuwe contributie niet gelijk, maar per 1 april in.HH-reglementIn de vorige versie van ons HH-reglement stond dat we als vereniging centrale inkoop van schildermaterialen verzorgen. Maar omdat iedereen eigen merken en materialen gebruikt, is dat al jaren een achterhaald gegeven. Bij de laatste vergadering is dan ook besloten om dit uit het reglement de halen.Een nieuw en aangepast exemplaar vind je in de bijlage. Vanaf vrijdag liggen er ook nieuwe exemplaren in de bestuurslade in het Atelier.Fotoservice MaryeMarye de Jong maakt ook dit jaar weer een catalogus voor onze jaarlijkse Voorjaarsexpositie. De bedoeling is om daarin ook een mooie foto van je keramiekstuk of schilderij te laten zien. Maar niet iedereen blijkt een foto te kunnen aanleveren.Mocht je geen foto van je werk kunnen maken, heeft Marye aangeboden om die foto te maken. Zij is in het Atelier op vrijdag 17 maart om 12u00 en op maandagmiddag 20 maart om 15u30 (aansluitend aan de ochtend- en middaggroep).Als je niet in de gelegenheid bent om je schilderij of keramiekwerk zelf te brengen op de bovenstaande tijden, overleg dan even op je eigen dagdeel of iemand anders je werk mee kan/wil nemen. Mocht dat allemaal niet lukken kun je altijd iemand van de Expositiewerkgroep benaderen voor een oplossing. De namen van de Expositiewerkgroep vind je onderaan het inschrijfformulier.Dit was het weer!

...

KsK-Berichten 05 - 21 februari 2023

Beste Allemaal,Aanstaande zaterdagmiddag houden we onze algemene leden vergadering (ALV). De vergadering begint om 15u00 en het Atelier is vanaf 14u30 open. Veel leden willen ‘s avonds niet meer de deur uit en daarom is bij de afgelopen jaarvergadering afgesproken om de vergadering vanaf nu op zaterdag te houden. Iedereen is hierdoor in de gelegenheid onze ALV te bezoeken. Tot zaterdag!En verder in deze KsK-Berichten:Thermostaat Atelier, Kunst in de BieB, Schoonhouden Atelier, Thermostaat AtelierIn deze tijd - waar de energiekosten de pan uit rijzen - is het zorgvuldig omgaan met de verwarming in ons Atelier belangrijk. Het is wel erg sneu als je ‘s morgens als eerste in het Atelier binnenkomt en ziet dat de kachel de hele nacht voor niets aan heeft gestaan. Jammergenoeg gebeurt dat nog regelmatig! Let er daarom alsjeblieft op dat bij vertrek uit het Atelier de thermostaat terug wordt gezet op 16 graden. Dank voor het opletten!Kunst in de BieBHet is erg op tijd, maar wel heel leuk om nu al te kunnen melden dat de expositie in de BieB van Krommenie weer door kan gaan dit jaar. Op 3 mei mogen we weer onze schilderijen naar de BieB brengen, waar de expositiecommissie aanwijst hoe en waar je schilderij komt te hangen. Zet de datum vast in je agenda, de precieze tijden horen jullie nog. Schoonhouden AtelierIn de Facebookgroep was het al gemeld; onze schoonmaakster is 14 dagen met vakantie. Verzoek om zelf je tafel en kruk schoon te maken en voor je naar huis gaat even rond te kijken of alles schoon is. Tussendoor heeft Hanneke niet stil gezeten en de keuken gesopt, de hele vloer geboend, de ramen gelapt en geregeld dat de overtollige boeken zijn opgeruimd. Het blinkt je tegemoet. Dat houden we zo. Bedankt Hanneke!Dat was het weer, tot zaterdag!  

...

KsK-Berichten 01 - 10 januari 2023

Beste Allemaal,Dit is alweer de eerste KsK-Berichten van het nieuwe jaar. Waar blijft de tijd… En deze keer is het eentje met veel én belangrijk nieuws. Daarom houden we de inleiding kort, snel naar de informatie..!In deze KsK-BerichtenSamenvoegen maandagmiddagen nieuwe seizoen, Expositie Kerkje Krommeniedijk - nieuwe informatie, Datum van de Algemene Leden Vergadering is bekend, Voorjaarsexpositie datum en informatie, Docenten exposeren, In de bijlage het Schema Atelier (tijden, docenten, cursussen en workshops), Samenvoegen maandagmiddagen nieuwe seizoenVoor wie niet precies weet wat er op maandagmiddag in het Atelier gebeurt; dan zijn afwisselend - om de week - de modelgroep en de portretgroep aan het werk. Begin van het nieuwe seizoen hebben we als proef voor één seizoen, de beide groepen samengevoegd.Deze samenvoeging was ingegeven door1- een gering aantal deelnemers op beide middagen en2- een middel om de kosten voor de modellen over een groter aantal deelnemers te verdelen en3- iedereen van de begeleiding van een ervaren docent te laten profiteren.Nu blijkt - nog voor de daadwerkelijke start - een aantal deelnemers niet te willen meebetalen aan de modelkosten en geen behoefte te hebben aan lessen portret of model van Stella. Daarmee constateren we dat er geen steun is voor dit plan. We draaien het daarom per ingang van direct terug naar de situatie zoals die was.Expositie Kerkje Krommeniedijk - nieuwe informatieDe expositie in Krommeniedijk start op zondag 22 januari. Het inleveren van je schilderijen hiervoor kan tot de vrijdag ervoor; dus tot de 20e januari.De schilderijen mogen in het Atelier op de put worden gezet, wij zorgen voor transport naar het kerkje en het ophangen. Je mag meer dan 1 schilderij inleveren, maar hou er rekening mee dat de samenstelling van de schilderijen aan de wanden van het kerkje niet alleen door ons wordt gedaan, de keuze van de schilderijen gaat in overleg met de mensen van de kerk. Het kan dus zijn dat je schilderij deze keer niet meedoet.Voor het inleveren dien je te zorgen dat er een deugdelijk ophangsysteem aan je schilderij zit. En zorg voor een briefje bij je schilderij met je naam.Datum van de Algemene Leden Vergadering is bekendOp uitdrukkelijk verzoek van de leden in de afgelopen ALV houden we de Algemene Leden Vergadering dit jaar overdag en op een zaterdagmiddag, zodat alle leden kunnen komen. We hebben hiervoor 25 februari 2023 gekozen. Aanvang 15u00 en het Atelier is vanaf 14u30 open.Punten voor de agenda dienen - tot een week van te voren - schriftelijk ingediend te worden, Kandidaten voor de bestuursfunctie van voorzitter of secretaris dienen ook tot een week van te voren aan het bestuur gemeld te worden.Als je overweegt om deel te nemen aan het bestuur van onze vereniging, wees er dan van overtuigd dat je niet in het diepe wordt gegooid. Je krijgt hulp bij de start en kunt altijd even terugvallen op de oude bestuursleden. Dat je mee wil doen is belangrijker dan ervaring, die komt vanzelf!, Voorjaarsexpositie datum en informatieDit jaar hebben we geen thema voor de werken die bij de Voorjaarsexpositie worden getoond. Iedereen mag twee vrije werken inleveren. De expositie wordt weer ingericht door leden van de expositiecommissie en de uiteindelijke inrichting wordt door een van onze professionele docenten beoordeeld en gefiatteerd.De expositie is van vrijdagavond 14 april (opening) tot en met zondag 16 april. Het Atelier is vanaf de dinsdag na de Pasen (11 april) tot en met de maandagmorgen 17 april gesloten.De inleverdata voor de keramiek en schilderijen worden bekend gemaakt wanneer we daar meer informatie over hebben.Docenten exposerenZaterdag 14 januari is de officiële opening van de expositie met een ambachtelijk Zaanse markt en muziek bij Artzaanstad en onze docent Ed Oosterhoorn is daarbij.Artzaanstad - op het Hembrugterrein - geeft 6 steengoede kunstenaars van eigen bodem een podium met de expositie ’De Zaanse Connectie’: Sabin Kech, Jarik Jongman, Peter de Lange, Aron Kroes, Ed Oosterhoorn en Studio Uiterwaal Kroes.Kom jij ook langs? Iedereen is welkom!Aanvang: 14u30Opening: 15u00Kosten entree: gratisBijlage Schema AtelierIn de bijlage tref je het schema aan zoals dat in het Atelier hangt met docenten, openingstijden, cursussen en workshops.Lijstje met data14 januari opening expositie Ed Oosterhoorn Hembrugterrein ArtZaanstad, 20 januari laatste dag inleveren werk expositie Krommeniedijk, 22 januari expositie kerkje Krommeniedijk, 18 februari sluitingsdatum indienen agendapunten ALV en kandidaten bestuur, 25 februari Algemene Leden Vergadering, 11 april tot en met 17 april ‘s morgens Atelier gesloten voor opbouw en afbreken Voorjaars expositie, 14 april opening Voorjaarsexpositie, 15 en 16 april Voorjaarsexpositie, Dat was het weer!

...

KsK-Berichten 24 - 30 December 2022

Beste Allemaal,Van onze Voorzitter…Gelukkig Nieuwjaar!Voor zover ik mij herinneren kan ontvingen onze leden niet eerder op deze manier een nieuwjaarsgroet van het KSK-bestuur. Dit keer dus wel. Enerzijds omdat de  nieuwjaarsreceptie is afgeschaft en wij jullie toch gezondheid en geluk in 2023 toe willen wensen en ook vanwege de uitzonderlijke situatie die zich komend jaar voor de KSK aandient.Met ingang van de komende Ledenvergadering zal het bestuur namelijk nog maar uit één persoon bestaan namelijk penningmeester Rob Goet. Hij en ik hebben sinds 2019 telkens onze zittingsperiode met een jaar verlengd. Maar voor mij geldt dat ik dit niet nog eens ga doen. Na jaren het voorzitterschap van de activiteitencommissie, het vice-voorzitterschap en  vanaf 2015 het voorzitterschap  te hebben bekleed, is het voor mij tijd om ermee te stoppen.Voor Jaap Klaver geldt hetzelfde. Hij trad vier jaar geleden aan voor één termijn van 4 jaar. Die  is voorbij en wordt niet verlengd.Gelukkig zal Ger Vos de contacten met docenten blijven onderhouden, zorgen Fred Hoes en Ger voor het bakken en floreert de Kinderclub dankzij Hanneke de Vries, Heleen v.d. Broek, Gon Vermeulen en Anita Zwart. Ook is Gerda Krokké onlangs aangetreden als voorzitter van de expositiecommissie.Goede naast verontrustende vooruitzichten voor de KSK. Hopelijk staan er uit eigen gelederen mensen op die bestuurstaken op zich nemen. Een hartenkreet die in de voorbije jaren al tot vervelendst heeft geklonken.Met vriendelijke groet,Paul Cohen,Voorzitter

...

LAATSTE NIEUWS

LAATSTE NIEUWSFotoservice MaryeMarye de Jong maakt ook dit jaar weer een catalogus voor onze jaarlijkse Voorjaarsexpositie. De bedoeling is om daarin ook een mooie foto van je keramiekstuk of schilderij te laten zien. Maar niet iedereen blijkt een foto te kunnen aanleveren.Mocht je geen foto van je werk kunnen maken, heeft Marye aangeboden om die foto te maken. Zij is in het Atelier op vrijdag 17 maart om 12u00 en op maandagmiddag 20 maart om 15u30 (aansluitend aan de ochtend- en middaggroep).Als je niet in de gelegenheid bent om je schilderij of keramiekwerk zelf te brengen op de bovenstaande tijden, overleg dan even op je eigen dagdeel of iemand anders je werk mee kan/wil nemen. Mocht dat allemaal niet lukken kun je altijd iemand van de Expositiewerkgroep benaderen voor een oplossing. De namen van de Expositiewerkgroep vind je onderaan het inschrijfformulier.15-02-2023 - Schoonmaken ATELIER+++VERZOEK+++De komende twee weken is onze vaste schoonmaakster van het Atelier met vakantie. Daarom doet het bestuur aan iedereen het verzoek om de komende weken even extra op te letten of alles nog netjes is. Hanneke de Vries heeft aangeboden om de komende twee weken het Atelier op orde te houden en schoon te maken als dat nodig is. Zullen we het haar niet al te moeilijk maken?Bedankt voor jullie hulp!22-11-2022 - DATUM VERZETWe hebben geluisterd naar de signalen die uit onze vereniging klonken. Een Kerst-broodmaaltijd op vrijdag 23 december, net voor de Kerst, géén goed idee! Gelukkig hebben we nog even voor het zover is en kunnen we het herstellen.We hebben de maaltijd geschrapt en er een gezellig samenzijn van gemaakt op vrijdagmiddag 16 december van 15u00 tot 17u30. We doen een drankje en een hapje en iedereen is weer op tijd thuis.De lijst voor de 23e blijft gewoon in het Atelier hangen. We passen alleen de datum aan.